Súhlas so spracovaním osobných údajov

Odoslaním formulára vyhlasujem, že som sa oboznámil s podrobnosťami o spracúvaní mojich osobných údajov a s účelom a rozsahom ich spracúvania, že vyššie uvedené osobné údaje sú pravdivé a súhlasím s ich spracúvaním a so spracúvaním ďalších osobných údajov získaných o mojej osobe spoločnosťou CIERTAZSKY, s.r.o. ako prevádzkovateľom - správcom osobných údajov (najmä meno, priezvisko, obchodné meno, adresa, e-mail, telefónne číslo), a to najmä v zmysle a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o ochrane osobných údajov”). Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie poskytovania poradenských, informačných, realitných a marketingových služieb spoločnosťou CIERTAZSKY, s.r.o., a to najmä na informačné účely, marketingové účely, zasielanie ponúk, informácií, reklamných a iných oznámení spoločnosťou CIERTAZSKY, s.r.o. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujem spoločnosti CIERTAZSKY, s.r.o. na dobu, po ktorú mi bude poskytovať poradenské, informačné, realitné a marketingové služby, a ďalej na dobu 5 rokov, po ukončení poskytovania týchto služieb, minimálne však po dobu vyplývajúcu zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Sme tu pre vás

Keď chcete predať

Marketing nehnuteľnosti a stratégiu predaja pripravíme tak, aby ste zarobili maximum za požadovaný čas.

Sme tu pre vás

Keď chcete kúpiť

Pomôžeme vám ujasniť si všetky dôležité fakty a vďaka skvelému prehľadu pre vás nájdeme tú najlešpiu ponuku.

Sme tu pre vás

Keď chcete investovať

Vďaka skúsenostiam z developmentu zhodnotíme investičný zámer a pomôžeme vám pre daný trh vytvoriť perfektný produkt.